Member Clubs
All member clubs
ATHENS LAWN TENNIS CLUB
ATHENS LAWN TENNIS CLUB
President
Mr. John Hatziprodromou
Vice President
Mr.Dimitris Lourtadis
Gen.Secretary
Mrs.Paola Malovitch
Treasurer
Mr.George Georgiou
Members
Christos Dimitroukas
Kyriakos Mitsotakis
Fokion Fotiadis
Makis PAntazatos
Efthimios Pournaras
Address
2 Vasilissis Olgas Blvd,
10557 Athens,
GREECE
Phone
XX-30-210-9215630 / XX-30-210-9232872
Mail
Web